Er små traditionelle gravsteder, omkranset med en hæk, og kun forbeholdt til urner. Der opsættes en gravsten efter eget ønske i flg. aftale med en stenhugger.

Etablering og renholdelse af gravstedet kan aftales med kirkegården, eller man kan vælge selv at renholde gravstedet.

Kendt fællesgrav

Ved urnenedsættelse i kendt fællesgrav kan urner nedsættes med deltagelse af de pårørende, og gravstedet er nummereret. Der må kun sættes blomster i den tilhørende vase.
Udenfor gråsslåningsperioden må der lægges kranse og puder udfor nummeret der er erhvervet.

Fællesgraven (ukendt)

Ved urnenedsættelse i fællesgrav nedsættes urnen uden deltagelse af pårørende og stedet kan ikke oplyses. Blomster og kranse sættes/læggesved mindestenen.