Nærværende regulativ er fastsat af kirkegårdsbestyrelsen for at sikre og fastholde et harmonisk helhedsindtryk.

Gravstederne

Urnegravstederne på Solskrænten er beliggende i et fælles græsareal i enheder bestående af 6 gravsteder omkring et firkantet buksbombed.

Buksbommen er formet som klippede kasser med målene 1,4 m x 1,2 m x 0,8 m. I et udvalgt antal af bedene er der plantet forskellige sorter af para-disæbletræer.

Hvert enkelt urnegravsted er udlagt i størrelsen ca. 1,7 m2 med plads til 8 urner.

Gravsten

Gravstenen, som erhverves ved køb af gravstedet, er udformet i målene 42 x 30 x 5 cm af blå rønne granit med slebet overflade.

Ved erhvervelsen er gravstedsnummeret indhugget i øverste venstre hjørne 2 cm fra såvel over-kant som venstre kant.

Selve inskriptionen, som forestås af skødehaveren, skal udfærdiges på den lange led med huggede bogstaver uden bemaling.

Stenen anbringes i niveau med græsset, således at inskriptionen er læselig henholdsvis for syd for gravstederne 1 – 114 og fra nord for gravstederne 115 – 228.

Granitvase

Den tilhørende granitvase erhverves ligeledes ved køb af gravstedet. Om vinteren bør granitvasens indsats for at undgå frostsprængninger vendes med bunden opad.

Blomster, kranse o.l.

Den tilhørende granitvase erhverves ligeledes ved køb af gravstedet. Om vinteren bør granitvasens indsats for at undgå frostsprængninger vendes med bunden opad.