Nærværende regulativ er fastsat af kirkegårdsbestyrelsen for at sikre og fastholde et harmonisk helhedsindtryk.

Gravstederne

Kistegravstederne i skoven er beliggende i et fælles græsareal, hvori der er plantet fritstående birketræer. De enkelte gravsteder udlægges med 1 eller 2 gravpladser.

Gravsten

Gravstenen, som erhverves ved køb af gravstedet, er udformet i målene 60 x 45 x 5 cm af blå rønne granit med slebet overflade.

Ved erhvervelsen er gravstedsnummeret indhugget i øverste venstre hjørne 2 cm fra såvel over- kant som venstre kant.

Selve inskriptionen, som forestås af skødehaveren, skal udfærdiges på den lange led med huggede bogstaver uden bemaling.

Stenen anbringes i niveau med græsset, således at inskriptionen er læselig fra øst.

Granitvase

Den tilhørende granitvase erhverves ligeledes ved køb af gravstedet. Om vinteren bør granitvasens indsats for at undgå frostsprængninger vendes med bunden opad.

Blomster, kranse o.l.

Det er kun tilladt at sætte en buket eller en potteplante i den til gravstedet tilhørende granitvase. Endvidere er der mulighed for at lægge buketter og kranse på gravstenen.

Derimod er det ikke tilladt at anbringe kræmmerhuse af plastik eller glas, vaser, krukker, sylte-tøjsglas eller lign. på eller ved gravstenen. Bemærk endvidere at plastik- og silkeblomster ikke er tilladt, ligesom granpyntning hellere ikke er det.

Visne buketter, potteplanter og kranse fjernes en gang ugentligt.