Græsstykker

Kan bruges til både kistebegravelse og urnenedsættelser.

Frit valg af gravsten, eventuelt med lille bed omkranset af chaussésten, hvor man kan plante årstidens blomster og sætte buketter i kræmmerhus.

Der er obligatorisk renholdelse på plænegravsteder.

Til jul kan man pynte med gran i det lille bed, eller lade kirkegården gøre det mod betaling.

Visne buketter fjernes så vidt  muligt en gang ugentligt af kirkegårdens personale.

En del af den gamle afdeling