Slide background
Slide background

Se kunsten på kirkegården

Vinderød Kirkegård er en stor kirkegård med mange forskellige smukke områder.
Se billederne fra Vinderød Kirkegård her

Information

Aftaler omkring begravelse, bisættelser, samt urnenedsættelse kan ske mandag – fredag mellem klokken 9.00 og 13.00 Kontakt os her

Historien om Vinderød Kirkegård

Som kirkegården nu præsenterer sig i sin heldhed, virker den betagende smuk.

Egnens natur har givet den en baggrund af enestående skønhed, idet Danmarks største sø, Arresø, helt behersker billedet, indtil skoven i syd og Auderød-halvøen mod øst lukker for udsynet.

Mod nordøst og nord bliver udsigten igen fri ud over søen i hele dens bredde, – en halv snes kilometer – over til det hvide kirketårn rækker sig og spejder over mod sin frænde på denne side af søen.

Læs mere om Kirkegårdens historie her